Wtorek, 27 czerwca 2017

WTOREK

Ty jesteś moim sługą, stworzyłem cię, jesteś moim sługą, Izraelu, nie zapomnę o tobie. Iz 44,21

Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmiej. Rz 11,1

Panie, Jezu Chryste! Uczyniłeś swój Kościół wśród wszystkich narodów ziemi. Jednocześnie wiernie trwasz przy obietnicach danych swemu ludowi – Izraelowi. Dzięki Twojemu poświęceniu, cały świat doświadcza darów Twojego zbawienia i błogosławieństwa. Niech więc wyrasta siła z korzenia Izraela. Przebacz winę chrześcijan wobec narodu izraelskiego. Prowadź Żydów i chrześcijan drogą do Twego Królestwa.

2 Mż 2,11-15(16-22)23-25; Dz 12,1-19

WTOREK

Ty jesteś moim sługą, stworzyłem cię, jesteś moim sługą, Izraelu, nie zapomnę o tobie. Iz 44,21

Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmiej. Rz 11,1

Panie, Jezu Chryste! Uczyniłeś swój Kościół wśród wszystkich narodów ziemi. Jednocześnie wiernie trwasz przy obietnicach danych swemu ludowi – Izraelowi. Dzięki Twojemu poświęceniu, cały świat doświadcza darów Twojego zbawienia i błogosławieństwa. Niech więc wyrasta siła z korzenia Izraela. Przebacz winę chrześcijan wobec narodu izraelskiego. Prowadź Żydów i chrześcijan drogą do Twego Królestwa.

2 Mż 2,11-15(16-22)23-25; Dz 12,1-19

Hasło roku

Hasło roku

Bóg rzekł: Dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza.
Księga Ezechiela 36,26

Hasło miesiąca

Hasło miesiąca

Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.
Dzieje Apostolskie 5,29

Hasło tygodnia

Hasło tygodnia

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. 
Mt 11,28