Czwartek, 22 sierpnia 2019

CZWARTEK

Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Iz 53,8

Pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni. Hbr 12,3

Wielki Ty Królu, Królu mój i Panie! Czyż mogę zgłębić Twoje zmiłowanie? Czyż je wysłowić mogę? Czym zapłacę za Twoją pracę?
Johann Heermann †1647, Śpiewnik ewangelicki 126,8

1 Kor 9,16-23; Mt 11,1-19

CZWARTEK

Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Iz 53,8

Pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni. Hbr 12,3

Wielki Ty Królu, Królu mój i Panie! Czyż mogę zgłębić Twoje zmiłowanie? Czyż je wysłowić mogę? Czym zapłacę za Twoją pracę?
Johann Heermann †1647, Śpiewnik ewangelicki 126,8

1 Kor 9,16-23; Mt 11,1-19

Hasło roku

Hasło roku

Szukaj pokoju i dąż do niego.
Księga Psalmów 34,15

Hasło miesiąca

Hasło miesiąca

Idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios.
Ewangelia Mateusza 10,7

Hasło tygodnia

Hasło tygodnia

Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać.
Łk 12,48