Poniedziałek, 21 października 2019

PONIEDZIAŁEK

Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli! Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? Ez 34,2

Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Flp 2,4

Uczniowie Jezusa potrzebują swego Mistrza: On otwiera szerzej oczy, serce czyni wrażliwszym; On obdarza pokorą oraz odwagą do służby, a także daje wzrost owocom godnym Bożej chwały.
Lindolfo Weingärtner

Mt 6,1-4; Hi 1,1-22

PONIEDZIAŁEK

Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli! Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? Ez 34,2

Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Flp 2,4

Uczniowie Jezusa potrzebują swego Mistrza: On otwiera szerzej oczy, serce czyni wrażliwszym; On obdarza pokorą oraz odwagą do służby, a także daje wzrost owocom godnym Bożej chwały.
Lindolfo Weingärtner

Mt 6,1-4; Hi 1,1-22

Hasło roku

Hasło roku

Szukaj pokoju i dąż do niego.
Księga Psalmów 34,15

Hasło miesiąca

Hasło miesiąca

Jeśli masz wiele, dziel się obficie jałmużną. Jeśli masz mało, nie bój się i dziel się tym co posiadasz.
Księga Tobita 4,8 (BE)

Hasło tygodnia

Hasło tygodnia

A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego.
1 J 4,21