Poniedziałek, 24 czerwca 2019

PONIEDZIAŁEK

Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? Hi 2,10

Jezus modlił się: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie. Łk 22,42

Ledwie kończy się dzień, nadchodzi znów noc. Rozwiej nasze obawy siłą swej miłości. Blaski i cienie, szczęście i ból mają swoje właściwe miejsce, bo Ty dobrze prowadzisz.
Detlev Block

Mt 3,1-12; Prz 17,11-17

PONIEDZIAŁEK

Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? Hi 2,10

Jezus modlił się: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie. Łk 22,42

Ledwie kończy się dzień, nadchodzi znów noc. Rozwiej nasze obawy siłą swej miłości. Blaski i cienie, szczęście i ból mają swoje właściwe miejsce, bo Ty dobrze prowadzisz.
Detlev Block

Mt 3,1-12; Prz 17,11-17

Hasło roku

Hasło roku

Szukaj pokoju i dąż do niego.
Księga Psalmów 34,15

Hasło miesiąca

Hasło miesiąca

Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała.
Księga Przypowieści 16,24

Hasło tygodnia

Hasło tygodnia

Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi.
Łk 10,16