Środa, 24 kwietnia 2019

ŚRODA

Do ciebie, Boże, Panie mój, wznoszą się oczy moje; Tobie ufam, nie zatracaj duszy mojej! Ps 141,8

Jezus ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. J 20,20

Jezus żyje! Dobrze wiem, nie odłączy mnie od Niego ani świat urokiem swym, ani zdradne siły złego. On nadzieję w serce tchnie – w tej nadziei wytrwać chcę.
Christian F. Gellert †1769, Śpiewnik ewangelicki 178,5

J 20,11-18; Rz 12,9-13

ŚRODA

Do ciebie, Boże, Panie mój, wznoszą się oczy moje; Tobie ufam, nie zatracaj duszy mojej! Ps 141,8

Jezus ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. J 20,20

Jezus żyje! Dobrze wiem, nie odłączy mnie od Niego ani świat urokiem swym, ani zdradne siły złego. On nadzieję w serce tchnie – w tej nadziei wytrwać chcę.
Christian F. Gellert †1769, Śpiewnik ewangelicki 178,5

J 20,11-18; Rz 12,9-13

Hasło roku

Hasło roku

Szukaj pokoju i dąż do niego.
Księga Psalmów 34,15

Hasło miesiąca

Hasło miesiąca

Jezus Chrystus mówi: Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.
Ewangelia Mateusza 28,20

Hasło tygodnia

Hasło tygodnia

Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.
Obj 1,18