Wtorek, 11 grudnia 2018

Wtorek

Śpiewajcie radośnie, niebiosa, i wesel się, ziemio, i wy, góry, rozbrzmiewajcie radością, gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego biedakami! Iz 49,13

Chrystus Jezus stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem. 1 Kor 1,30

Więc śpieszcie się do Niego, wnet stanie pośród nas chwalebna postać Jego, przedziwnych pełna kras. Przystąpcie wszyscy doń, już wschodzą Jego zorze, On was wybawić może przez swoją mocną dłoń.
Johann Rist †1667, Śpiewnik ewangelicki 19,8

Iz 26,7-12(13-15); Iz 19,16-25

Wtorek

Śpiewajcie radośnie, niebiosa, i wesel się, ziemio, i wy, góry, rozbrzmiewajcie radością, gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego biedakami! Iz 49,13

Chrystus Jezus stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem. 1 Kor 1,30

Więc śpieszcie się do Niego, wnet stanie pośród nas chwalebna postać Jego, przedziwnych pełna kras. Przystąpcie wszyscy doń, już wschodzą Jego zorze, On was wybawić może przez swoją mocną dłoń.
Johann Rist †1667, Śpiewnik ewangelicki 19,8

Iz 26,7-12(13-15); Iz 19,16-25

Hasło roku

Hasło roku

Bóg mówi: Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. 
Objawienie Jana 21,6

Hasło miesiąca

Hasło miesiąca

Ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. Ewangelia Mateusza 2,10

Hasło tygodnia

Hasło tygodnia

Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.

Łk 21,28