Niedziela, 18 listopada 2018

Niedziela
Przedostatnia roku kościelnego

Niebiosa zwiastują sprawiedliwość Jego, ponieważ sam Bóg jest sędzią. Ps 50,6
Zbliżający się koniec roku kościelnego, jak dzień chylący się ku zachodowi, zwiastuje pogodę mającego nastąpić jutra. Owym biblijnym jutrem jest to, co Słowo Boże określa dniem sądu. Jednak autor Psalmu 50, Asaf, lewita z czasów Dawida, jeden z kierujących śpiewem podczas liturgii, mówi o Bożym dziś.
Bóg oskarża swój lud o złamanie przymierza. Gani lud za zakłamanie, wyraża sprzeciw wobec religijnej obłudy. Wypełnianie bowiem pobożnych praktyk nie ukryje grzechu osobistego. Mowa tu o prawdziwej ofierze, o odwadze życia w szczerości, czego skutkiem jest trwanie w Duchu Świętym i prawdzie (J 4,23). To nad podziw współczesny apel do wszystkich wiernych Kościoła! ABK

Hasło tygodnia: My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. 2 Kor 5,10

Psalm tygodnia: Ps 50,1.4-6.14.15.23

Pieśń tygodnia: „Przybliża się już sądny dzień” (274)

Teksty liturgiczne: Jr 8,4-7; Mt 25,31-46; Obj 2,8-11

Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże. Ps 50,23

Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. 1 Tes 5,18

Wdzięczność szuka ponad tym, co zostało darowane – obdarowującemu. 
ks. Dietrich Bonhoeffer †1945

Niedziela
Przedostatnia roku kościelnego

Niebiosa zwiastują sprawiedliwość Jego, ponieważ sam Bóg jest sędzią. Ps 50,6
Zbliżający się koniec roku kościelnego, jak dzień chylący się ku zachodowi, zwiastuje pogodę mającego nastąpić jutra. Owym biblijnym jutrem jest to, co Słowo Boże określa dniem sądu. Jednak autor Psalmu 50, Asaf, lewita z czasów Dawida, jeden z kierujących śpiewem podczas liturgii, mówi o Bożym dziś.
Bóg oskarża swój lud o złamanie przymierza. Gani lud za zakłamanie, wyraża sprzeciw wobec religijnej obłudy. Wypełnianie bowiem pobożnych praktyk nie ukryje grzechu osobistego. Mowa tu o prawdziwej ofierze, o odwadze życia w szczerości, czego skutkiem jest trwanie w Duchu Świętym i prawdzie (J 4,23). To nad podziw współczesny apel do wszystkich wiernych Kościoła! ABK

Hasło tygodnia: My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. 2 Kor 5,10

Psalm tygodnia: Ps 50,1.4-6.14.15.23

Pieśń tygodnia: „Przybliża się już sądny dzień” (274)

Teksty liturgiczne: Jr 8,4-7; Mt 25,31-46; Obj 2,8-11

Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże. Ps 50,23

Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. 1 Tes 5,18

Wdzięczność szuka ponad tym, co zostało darowane – obdarowującemu. 
ks. Dietrich Bonhoeffer †1945

Hasło roku

Hasło roku

Bóg mówi: Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. 
Objawienie Jana 21,6

Hasło miesiąca

Hasło miesiąca

I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Objawienie Jana 21,2

Hasło tygodnia

Hasło tygodnia

My  wszyscy  musimy  stanąć  przed  sądem Chrystusowym.

2 Kor 5,10