Pokaż hasła biblijne na dzisiaj

Niedziela, 24 lutego 2019

NIEDZIELA – 2. przed czasem pasyjnym

Odpłynąwszy z Troady, zdążaliśmy wprost do Samotraki, a nazajutrz do Neapolu, stamtąd zaś do Filippi. Dz 16,11-12
Nie zawsze w życiu wiary, a przez to też w działaniach Kościoła, można stosować ludzkie zasady i formy organizacyjne. Dzieło ewangelizacji i misji jest tego dobrym przykładem, a historia drugiej podróży misyjnej apostoła Pawła potwierdza to jednoznacznie. Paweł miał inne plany. Duże miasta dzisiejszej zachodniej Turcji wydawały się najlepszym polem misyjnym. Pan Bóg jednak inaczej pokierował jego krokami. Opuścił Troadę, przepłynął Morze Egejskie i wylądował w Europie, w Neapolu (dzisiejsza Kawala w greckiej Macedonii). I w ten sposób rozpoczęła się chrześcijańska historia naszego kontynentu. Potem mijały lata, wielokrotnie zmieniał się świat i granice. A Słowo Boże było i jest głoszone wszędzie tam, gdzie Bóg tego chce. Ważne, abyśmy słysząc Jego głos, nie zamykali drzwi. AM

Hasło tygodnia: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Hbr 3,15

Psalm tygodnia: Ps 119,89-91.105.116

Pieśń tygodnia: „Już po wszystkim świecie” (378)

Teksty liturgiczne: Iz 55,(6-7)8-12a; Łk 8,4-8(9-15); Dz 16,9–15

Będę opiewał zawsze dzieła łaski Pana! Ustami swymi będę głosił przez wszystkie pokolenia wierność twoją. Ps 89,2

Z jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. J 1,16

Wrył się w naszą świadomość następujący obraz: obraz Boga niosącego nocą swe śpiące dziecko; Boga, który kładzie to dziecko w swoim łóżku, tam, gdzie może ono być – wbrew ciemnościom – zupełnie bezpieczne; Boga, którego bolą plecy z miłości i tkliwości. A także inny obraz: obraz dziecka Bożego, które w środku dnia musi być noszone, podczas gdy inne dzieci mogą poruszać się i bawić; obraz dziecka, które powinno być już duże, a jest małe i bezradne; które ma prawo być takim, jakim jest.
Tomas Sjödin

NIEDZIELA – 2. przed czasem pasyjnym

Odpłynąwszy z Troady, zdążaliśmy wprost do Samotraki, a nazajutrz do Neapolu, stamtąd zaś do Filippi. Dz 16,11-12
Nie zawsze w życiu wiary, a przez to też w działaniach Kościoła, można stosować ludzkie zasady i formy organizacyjne. Dzieło ewangelizacji i misji jest tego dobrym przykładem, a historia drugiej podróży misyjnej apostoła Pawła potwierdza to jednoznacznie. Paweł miał inne plany. Duże miasta dzisiejszej zachodniej Turcji wydawały się najlepszym polem misyjnym. Pan Bóg jednak inaczej pokierował jego krokami. Opuścił Troadę, przepłynął Morze Egejskie i wylądował w Europie, w Neapolu (dzisiejsza Kawala w greckiej Macedonii). I w ten sposób rozpoczęła się chrześcijańska historia naszego kontynentu. Potem mijały lata, wielokrotnie zmieniał się świat i granice. A Słowo Boże było i jest głoszone wszędzie tam, gdzie Bóg tego chce. Ważne, abyśmy słysząc Jego głos, nie zamykali drzwi. AM

Hasło tygodnia: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Hbr 3,15

Psalm tygodnia: Ps 119,89-91.105.116

Pieśń tygodnia: „Już po wszystkim świecie” (378)

Teksty liturgiczne: Iz 55,(6-7)8-12a; Łk 8,4-8(9-15); Dz 16,9–15

Będę opiewał zawsze dzieła łaski Pana! Ustami swymi będę głosił przez wszystkie pokolenia wierność twoją. Ps 89,2

Z jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. J 1,16

Wrył się w naszą świadomość następujący obraz: obraz Boga niosącego nocą swe śpiące dziecko; Boga, który kładzie to dziecko w swoim łóżku, tam, gdzie może ono być – wbrew ciemnościom – zupełnie bezpieczne; Boga, którego bolą plecy z miłości i tkliwości. A także inny obraz: obraz dziecka Bożego, które w środku dnia musi być noszone, podczas gdy inne dzieci mogą poruszać się i bawić; obraz dziecka, które powinno być już duże, a jest małe i bezradne; które ma prawo być takim, jakim jest.
Tomas Sjödin

Historia codziennych czytań

Codzienne czytania biblijne Biblia na co dzień powstają w oparciu o Losungen ukazujące się po niemiecku od prawie trzystu lat. Pierwsza niewielka książka ukazała się w 1731 roku. Stało się to w Herrnhut koło Görlitz czyli blisko dzisiejszej granicy polsko-niemieckiej. Założyli tę miejscowość jako swoją bezpieczną przystań ewangelicy, którzy musieli uciekać z Moraw. Otoczył ich opieką hrabia Mikołaj Ludwig von Zinzendorf, właściciel tamtych terenów. To on wymyślił taki sposób codziennego życia ze Słowem Bożym, które dodaje otuchy, wzywa do modlitwy, śpiewu i rozważania jego treści.

Książka z „hasłami”, bo tak można przetłumaczyć niemieckie Losungen ukazuje się nieprzerwanie od tamtego czasu. Obecnie jej nakład w języku niemieckim osiąga około miliona egzemplarzy. Siłę dzisiejszego oddziaływania tej książki zbudowano także na bardzo wielu wersjach językowych, które corocznie przygotowują wydawnictwa na całym świecie na podstawie oryginału z Herrnhut. Obecnie ukazuje się w ponad 60  językach, m.in. w arabskim, chińskim, islandzkim, chorwackim, rosyjskim czy zulu.

Jest to publikacja dla wszystkich chrześcijan bez względu na wyznanie.