Pokaż hasła biblijne na dzisiaj

Poniedziałek, 24 czerwca 2019

PONIEDZIAŁEK

Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? Hi 2,10

Jezus modlił się: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie. Łk 22,42

Ledwie kończy się dzień, nadchodzi znów noc. Rozwiej nasze obawy siłą swej miłości. Blaski i cienie, szczęście i ból mają swoje właściwe miejsce, bo Ty dobrze prowadzisz.
Detlev Block

Mt 3,1-12; Prz 17,11-17

PONIEDZIAŁEK

Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? Hi 2,10

Jezus modlił się: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie. Łk 22,42

Ledwie kończy się dzień, nadchodzi znów noc. Rozwiej nasze obawy siłą swej miłości. Blaski i cienie, szczęście i ból mają swoje właściwe miejsce, bo Ty dobrze prowadzisz.
Detlev Block

Mt 3,1-12; Prz 17,11-17

Historia codziennych czytań

Codzienne czytania biblijne Biblia na co dzień powstają w oparciu o Losungen ukazujące się po niemiecku od prawie trzystu lat. Pierwsza niewielka książka ukazała się w 1731 roku. Stało się to w Herrnhut koło Görlitz czyli blisko dzisiejszej granicy polsko-niemieckiej. Założyli tę miejscowość jako swoją bezpieczną przystań ewangelicy, którzy musieli uciekać z Moraw. Otoczył ich opieką hrabia Mikołaj Ludwig von Zinzendorf, właściciel tamtych terenów. To on wymyślił taki sposób codziennego życia ze Słowem Bożym, które dodaje otuchy, wzywa do modlitwy, śpiewu i rozważania jego treści.

Książka z „hasłami”, bo tak można przetłumaczyć niemieckie Losungen ukazuje się nieprzerwanie od tamtego czasu. Obecnie jej nakład w języku niemieckim osiąga około miliona egzemplarzy. Siłę dzisiejszego oddziaływania tej książki zbudowano także na bardzo wielu wersjach językowych, które corocznie przygotowują wydawnictwa na całym świecie na podstawie oryginału z Herrnhut. Obecnie ukazuje się w ponad 60  językach, m.in. w arabskim, chińskim, islandzkim, chorwackim, rosyjskim czy zulu.

Jest to publikacja dla wszystkich chrześcijan bez względu na wyznanie.