Pokaż hasła biblijne na dzisiaj

Czwartek, 22 sierpnia 2019

CZWARTEK

Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Iz 53,8

Pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni. Hbr 12,3

Wielki Ty Królu, Królu mój i Panie! Czyż mogę zgłębić Twoje zmiłowanie? Czyż je wysłowić mogę? Czym zapłacę za Twoją pracę?
Johann Heermann †1647, Śpiewnik ewangelicki 126,8

1 Kor 9,16-23; Mt 11,1-19

CZWARTEK

Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Iz 53,8

Pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni. Hbr 12,3

Wielki Ty Królu, Królu mój i Panie! Czyż mogę zgłębić Twoje zmiłowanie? Czyż je wysłowić mogę? Czym zapłacę za Twoją pracę?
Johann Heermann †1647, Śpiewnik ewangelicki 126,8

1 Kor 9,16-23; Mt 11,1-19

O projekcie

Biblia na co dzień
Jedna z głównych zasad zapoczątkowanej w 1517 roku Reformacji czyli odnowy Kościoła brzmiała SOLA SCRIPTURA, czyli tylko Pismo Święte.
Aby móc realizować tę ważną zasadę, trzeba znać Pismo Święte, czyli Biblię.
Starą, dobrą regułą i zwyczajem ewangelickim jest codziennie otwieranie i czytanie Biblii. Różnie bywa z naszym czasem i zaangażowaniem. Z tego powodu od 42 lat ważną pomocą w tym zakresie jest książka Z Biblią na co dzień. Mamy tam wybrane na każdy dzień teksty ze Starego Testamentu i Nowego Testamentu oraz krótką intencję modlitewną, pieśń lub ciekawą myśl. Według zawartych tam wskazań można też czytać Biblię systematycznie. Niestety, mimo małych rozmiarów, nie zawsze mamy tę książkę z sobą.

Teraz może się to zmienić. Proponujemy codzienny kontakt z tymi tekstami biblijnymi na dwa nowe sposoby:
przez tę stronę internetową, gdzie codziennie pojawiają się teksty wyznaczone na dany dzień roku. Ona umożliwia też zapisanie się na wysyłkę codziennej porcji czytań przez e-maila.
W pośpiechu i w stresie dnia pracy po porannym włączeniu komputera zafundujmy sobie chwilę zadumy nad Bożym Słowem, aby znaleźć właściwy punkt odniesienia na cały dzień.  Każdy czytelnik będzie przeżywał to wzruszające zdziwienie, gdy zobaczy, jak te słowa są zadziwiająco dopasowane do jego bieżącej sytuacji życiowej.
przez darmową aplikację Biblia na co dzień w wersji na androida. To pierwsza pełna i autoryzowana wersja znanej książki. Choć smartfon mamy zawsze ze sobą, to o codziennym czytaniu możemy nie pamiętać. Z tego powodu aplikację możemy tak ustawić, że sama nam się przypomni o wybranej godzinie.

Mamy nadzieję, że nasze propozycje codziennego czytania Słowa Bożego spotkają się z Państwa pozytywnym przyjęciem. Planujemy rozwijanie tego projektu przez dostosowanie aplikacji także do innych systemów smartfonów.

Będziemy wdzięczni za wsparcie tych działań także przez ofiary wpłacane na nasze konto z dopiskiem: Biblia na co dzień.

Konto:
Wydawnictwo Augustana
pl. Marcina Lutra 3, 43-300 Bielsko-Biała
98 1050  1070 1000 0090 6451 2354

Serdecznie dziękujemy za wsparcie.